Płatność

z dnia

Sposoby płatności w w sklepie internetowym    1.     Płatności za nabyte przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w Sklepie, są to:

-  Przelew bankowy

-  Przelew on-line 

-  Płatność za pobraniem


-  Płatność   
PayPal Poland

-  Płatność kartą kredytową  


2.     Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.

3.     Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego i jest wskazana w formularzu zamówienia.