Dostawa

z dnia

Sposoby dostawy w sklepie internetowym    1.     Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w Sklepie przez Sprzedawcę to:

a)     Odbiór osobisty (miejsce odbioru Sprzedawca określił udostępniając taką Informację w Sklepie),

b)     Przesyłka kurierska.

2.     Przesyłka kurierska realizowana jest przez UPS Polska spółka z o.o.

3.     Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

4.     Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w Sklepie, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.